Franz Werfel - Keturiašdešimt Musa Dago dienu (2014)

Franz Werfel - Keturiašdešimt Musa Dago dienu (2014)
Aprašymas

Franzas Werfelis gimė 1890 m. Pragoje. Ilgus metus artimai bendravo su žymiais to meto rašytojais Willy Haasu, Ernstu Deutschu, Maxu Brodu ir Franzu Kafka, gerai žinomu literatūros agentu Ernstu Polaku. Vėliau rašytojas susipažino su Raineriu Maria Rilke, artimi ryšiai jį siejo su Walteriu Hasencleveriu ir Karlu Krausu. 1915–1917 m. kariavo Rytų fronte, o gyvendamas Vienoje susipažino su Alma Maler, kompozitoriaus Gustavo Malerio našle ir tuomete Valterio Gropiuso sutuoktine. Per vieną kelionę į Rytus, Sirijoje, jis išgirdo apie baisumus, kuriuos Pirmojo pasaulinio karo metais išgyveno armėnai, pabėgę į Musa Dagą (Mozės kalną). F. Werfelio romanas paremtas tikrais įvykiais, papasakotais gyvų liudininkų, visas baisybes ne tik mačiusių savo akimis, bet ir patyrusių savo kailiu. Tikriems istoriniams įvykiams aprašyti autorius pasitelkė patirtį Pirmojo pasaulinio karo mūšiuose, kai pats turėjo kautis su priešu.
Panašios knygos