Jack London - Baltoji tyla (1960)

Jack London - Baltoji tyla (1960)
Aprašymas
Jack London - Baltoji tyla (1960)
— Karmen ir dviejų dienų neištvers.
Meisonas išspiovė ledo gabalą ir gailiai pažiūrėjo į vargšą gyvuli, po to, apžiojęs šuns koją, vėl bandė nukąsti ledo gabalus, skaudžiai įšalusius tarp kojų pirštų.
— Niekad neteko man matyti įmantriais vardais pavadintų šunų, kurie būtų ko nors verti, — baigęs pasakė jis, nustumdamas šunį. — Tokie paprastai nusmurgsta ir dvesia įmantraus savo vardo slegiami. Ar matei kada nors, kad atsitiktų kas bloga šuniui
Panašios knygos