Algirdas Degutis - Individualizmas ir visuomeninė tvarka (2014)

Algirdas Degutis - Individualizmas ir visuomeninė tvarka (2014)
Aprašymas
Knygoje dėstomi filosofiniai, ekonominiai, etiniai bei teisiniai rinkos visuomenės pagrindai, pateikiama principinė kolektyvizmo ir jo atmainų kritika. Radikalios idėjos, kurios knygoje kildinamos iš pamatinių teiginių apie individo elgesį, meta iššūkį vyraujančiai politinei praktikai ir socialinėms doktrinoms. Kiekvienas šioje monografijoje ras peno visuomeninio gyvenimo problemoms permąstyti.
Panašios knygos