Platonas - Dialogai (1968)

Platonas - Dialogai (1968)
Aprašymas
Knygos turinį sudaro: Puota; Sokrato apologija; Kritonas; Fedonas.
Panašios knygos