Igoris Buničius - Partijos auksas (1994)

Igoris Buničius - Partijos auksas (1994)
Aprašymas
Istorinė kronika, apžvelgianti visą komunizmo laikotarpį, išeities tašku pasirinkus pinigų klausimą.

Ne Rusija, o Šveicarija, Lenino sumanymu, turėjo tapti ta baze, iš kurios revoliucija pradės žygį per visą Europą.
Bolševikai išnyko taip pat netikėtai, kaip ir atsirado, ištirpo tose pasaulinėse struktūrose, kurios kadaise atsviedė juos į Rusiją. O partijos auksas liko patikimose rankose. Ir neieškokit jo, nes, jei ir rasite, nieko nelaimėsite. Viena džiugina - niekas nekuria komunizmo. Ir už tai dėkui
Panašios knygos