Angel - Juodojo mėnulio vaikai (2012)

Angel - Juodojo mėnulio vaikai (2012)
Aprašymas
Tai pirmasis jaunos medikės, pasirašančios Angel (tikroji aut. pavardė Andželika Bubelytė), kūrinys. Juodojo Mėnulio vaikai – tai populiari muzikos grupė, kurią sudaro keturi vienos šeimos nariai, tačiau vyresnieji brolis ir sesuo keršija kito tėvo jaunesniems broliui ir seseriai už tėvų klaidas ir vaikystėje nepatirtą meilę. Jaunėliams lemta patirti tai, kas niekam nelinkėtina.

Pagrindinė romano herojė ir pagrindinė grupės Juodojo Mėnulio vaikai vokaliste – septyniolikmetė mergina Viktorija, kurios gyvenimas kupinas rūsčių išbandymų, tačiau nepaisant nieko, ji nepalūžta ir galiausiai net randa savyje jėgų atleisti skriaudėjams.
Panašios knygos