Petras Tarasenka - Perkūno šventykloje (1994)

Petras Tarasenka - Perkūno šventykloje (1994)
Aprašymas
Vilnius: Pradai, 1994. – 88 p., iliustr. Minkšti viršeliai. Istorinėje apysakoje atkuriama ikikrikščioniškosios Lietuvos pagoniškojo tikėjimo kasdienybė, pasakojama apie Vytauto laikų papročius ir realijas.
Panašios knygos