Herodotas - Istorija (2008)

Herodotas - Istorija (2008)
Aprašymas
Tai pirmoji visuotinė istorija susiejanti Graikijos istoriją su kitų (daugiausiai Rytų) kraštų istorija nuo seniausių laikų iki autoriaus gyvenamojo laikotarpio.

Herodotas – pirmasis ir vienas iš didžiausių Europos istorikų. Jis pirmasis pavartotojo ir žodį „istorija“, pirmasis nukreipė tiriamąjį žvilgsnį į žmonijos praeitį.

Jo kūrinyje aprašytos visos tuo metu žinomos tautos, pateiktas margas papročių ir tradicijų žemėlapis. Kaip humanistas ir didelės tolerancijos žmogus, Herodotas istoriją suvokė kaip procesą, kuriame įvairių kraštų istorijos įvykiai susieti priežastingumo ryšiais. Jis laikomas ir pirmuoju meninės prozos kūrėju; dėl puikaus pasakojimo stiliaus Herodotas jau antikos laikais priskiriamas prie literatūros klasikų.
Panašios knygos