Susan Stephens - Tik viena naktis (2006)

Susan Stephens - Tik viena naktis (2006)
Aprašymas
Niroliui reikia sosto paveldėtojo. Kodėl juo negalėtų būti Nikas Fereza? Tiesa, neatrodo, kad šiam nenuoramai tai rūpi. Jis turi savo verslą Londone, o adrenalino į kraują įlieja ekstremalus sportas. Vis dėlto senasis karalius jau nukreipė į jį žvilgsnį, o tauta pasirengusi pasveikinti naująjį valdovą.
Kerė Evans, Niko biuro sekretorė, jau seniai myli savo bosą, tačiau nepuoselėja vilčių atkreipti jo
dėmesį. Viskas pasikeičia per vieną biuro vakarėlį.
Panašios knygos