Juozas Prunskis - Lietuva bolševikų okupacijoje (1979)