Jūratė Kuodytė - Slenkstis. Pokalbiai su Antanu Saulaičiu (2013)

Jūratė Kuodytė - Slenkstis. Pokalbiai su Antanu Saulaičiu (2013)
Aprašymas
"Slenkstis. Pokalbiai su Antanu Saulaičiu SJ" - tai antroji pokalbių knygą su žymiu dvasininku, pedagogu, ištikimu skautu, kelių knygų autoriumi, universitetinės sielovados ir įvairių kitų dvasinės pagalbos centrų žmonėms Lietuvoje steigėju Antanu Saulaičiu, kurią parengė katalikų radijo „Mažosios studijos“ bendradarbė, nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos koncertmeisterė Jūratė Kuodytė.
Panašios knygos