Kazys Binkis - Jonas pas čigonus (1937)

Kazys Binkis - Jonas pas čigonus (1937)
Aprašymas
Kazys Binkis - Jonas pas čigonus (1937)
Džiaugėsi viščiukais,
Žaidė su kačiukais.
Ir iš smėlio statė
Sau pilis gražiausias.
Niekas jo nematė
Sėdint apsiblausus.
Linksmas ir malonus
Buvo vaikas Jonas.
Panašios knygos