Kazys Paulauskas - Sibiro vagonų romanas (2013)

Kazys Paulauskas - Sibiro vagonų romanas (2013)
Aprašymas
Rašytojas Kazys Paulauskas - daugelio prozos knygų autorius - jų tarpe ir fantastikos - šį kartą naujame „Sibiro vagonų romane“ grįžta į jaunystės metus, kai šviesa maišėsi su tamsa, o žemė su dangumi. Pasakojimo centre - Aleksas Samėnas, jo ir Gražinos tragiška meilė, ir gyvulinių vagonų dundėjimas į Sibirą su nekaltais žmonėmis, jų svajonėmis ir ašaromis...
Knyga skaudi, primenanti žmogaus išpažintį, kai nesitikima gauti nuodėmių išrišimo, nes „iš TEN,- kaip rašo autorius,- iš kolaboravimo su okupantais marmalynės dar nė vienas prasikaltėlis niekada švarus neišlipo!..“.
Panašios knygos