Vytautas Bubnys - Alkana žemė Po vasaros dangum Nesėtų rugių žydėjimas (1977)

Vytautas Bubnys - Alkana žemė Po vasaros dangum Nesėtų rugių žydėjimas (1977)
Aprašymas
Knygoje pateikti du V. Bubnio romanai: „Alkana žemė“, „Po vasaros dangum“, „Nesėtų rugių žydėjimas“.
Romanuose vaizduojamas kaimo gyvenimas, liečiamos valstiečių įsijungimo į socialistinę buitį problemos.
Panašios knygos