Raimonda Bublienė & Eva Trinkunienė - Komercines ir darbo teisės uždavinynas (2009)