Viktorija Vaitkevičiūtė - Vilniaus universiteto biblioteko metraštis 2015 (2015)

Viktorija Vaitkevičiūtė - Vilniaus universiteto biblioteko metraštis 2015 (2015)
Aprašymas
VUB metraštis yra puiki galimybė supažindinti visuomenę su bibliotekoje atliktais tyrimais. Planuojamas išleisti metraštis yra ypač aktualus savo tematika: jame bus pristatomi 7 straipsniai, kuriuose analizuojami vis dar išsamių tyrimų laukiančios Lietuvos kirilikos šriftu spausdintos knygos. Kitą metraščio dalį sudarys straipsniai, parengti pagal pranešimus, kurie bus skaitomi 2015 m. spalio mėnesį Vilniaus universiteto bibliotekoje vyksiančioje konferencijoje, skirtoje aptarti akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros plėtrą.
Panašios knygos