Philip K.Dick - Ubikas (1994)

Philip K.Dick - Ubikas (1994)
Aprašymas
Philip K.Dick - Ubikas (1994)
1999 m. birželio penktą, pusę keturių ryto, „Ransaiterio Korporacijos“ Niujorko biure iš žemėlapių išnyko vyriausiasis Saulės sistemos telepatas. Suskambo videofonai. Per pastaruosius du mėnesius Ransaiterio firma pametė visą būrį Holio žmonių, todėl su šiuo dingimu nebebuvo galima taikstytis.
Panašios knygos