Vincas Kreve - Dainavos šalies senų žmonių padavimai (1985)

Vincas Kreve - Dainavos šalies senų žmonių padavimai (1985)
Aprašymas
Vincas Kreve - Dainavos šalies senų žmonių padavimai (1985)
Šis kūrinys tai gražiausias romantinės literatūros paminklas Lietuvos praeičiai ir jos žmonėms, kurių paveikslus V.Krėvė kūrė remdamasis tautosaka, istorija ir savo paties menine išmone.
Panašios knygos