Salomeja Neris - Prie didelio kelio (1994)

Salomeja Neris - Prie didelio kelio (1994)
Aprašymas
Salomeja Neris - Prie didelio kelio (1994)
Prie didelio kelio stovėjom – žiūrėjom. ..
O liūdesiai gūdūs kelių didelių!
Nuėjo, nuėjo… žiūrėkit! – nuėjo
Pavasaris mūsų didžiuoju keliu!

Už kalno, už juodo pavasaris nyko
Su gęstančia saule, su balta diena. ..
Ištįso prieš mus be dainų, be vainikų
Nutilus pakalnė – šalta ir liūdna.

Ir gluosniais mes virtom prie didelio kelio,
Beržais svyrūnėliais prie stepės plačios.
Ir svyra mums šakos, n krinta lapeliai,
Ir veria mus speigas lig šėrdies pačios.
Panašios knygos