Erich Maria Remarque - Gema (2000)

Erich Maria Remarque - Gema (2000)
Aprašymas
Erich Maria Remarque - Gema (2000)
Beduinai kavos rudumo apsiaustais pralėkė pro šalį. Nuo jų sklido kupranugarių mėšlo ir dykumos kvapas. Priartėjus prie mameliukų kapų jų gretos susiliejo į vieną liniją; tarsi ketindami užkariauti beribį šviesų dangų jie greitai nušuoliavo tolyn horizonto link.
Gema žvelgė jiems įkandin, kol raitelių siluetai ištirpo tolumoje. Nenoromis atitraukė žvilgsnį nuo horizonto ir vėl pasuko į miestą. Ji neramiai žingsniavo gatvėmis. Vienas prekeivis pasiūlė įsigyti seną Abu Nuvaso „Divano“ leidimą. Knygos tomelis buvo įrištas į gelsvos spalvos viršelius.
Panašios knygos