Heliodoras - Etiopiniai pasakojimai (1960)

Heliodoras - Etiopiniai pasakojimai (1960)
Aprašymas
Heliodoras - Etiopiniai pasakojimai (1960)
Vos tik ėmė šypsotis diena ir saulė savo spinduliais nušvietė aukštumų viršūnes, ginkluoti plėšikai, užkopę ant kalvos prie Nilo žiočių, greta vadinamosios Heraklio atšakos[1], akimirką sustojo ir apžvelgė bekraštę jūrą. Iš pradžių jie kreipė akis į jūros platybes, bet jos nežadėjo plėšikams grobio, nes niekas neplaukė. Tada jie įsižiūrėjo į artimą krantą, o ten buvo štai kas. Prie kranto, lynais pririštas, stovėjo laivas, visai be žmonių, pilnas krovinių.
Panašios knygos