Becca Fitzpatrick - Finalas (2013)

Becca Fitzpatrick - Finalas (2013)
Aprašymas
Becca Fitzpatrick - Finalas (2013)
Skotas netikėjo vaiduokliais. Negyvėliai neprisikelia iš kapo. Tačiau po Delfųpramogų parku išsiraizgę tuneliai, kuriuose aidėjo šlamesiai bei šnabždesiai,privertė vaikiną pakeisti savo nuomonę. Skotui nepatiko, kad mintys nuklydoprie Harisono Grėjaus. Vaikinas nenorėjo, kad būtų primintas jo vaidmuonužudant šį vyrą. Nuo žemų lubų lašėjo vanduo. Nuo Skoto rankoje laikomodeglo ant sienų, kurios atsidavė šalta supurenta žeme, krito baikštūs šešėliai. Vaikinas pagalvojo apie kapines.
Panašios knygos