Afrikos pasakos - Lape ir liutas (1986)

Afrikos pasakos - Lape ir liutas (1986)
Aprašymas
“Ėjo kartą dėdukas vėžlys Baba Fekranas per pupų lauką, nusiraškė pupienojų su ankštimis ir parnešė savo pačiai varlei.
— Še, ponia Kvarkle, — sako jai, — išvirk vakarienei pupų.
— Suk tave devynios, bjaurus plikši! — atsako jam pati. — Argi doros varlės minta pupomis? Imk savo pupienojus ir nešdinkis iš namui
Nieko neveiksi! Pasiėmė vėžlys pupienojų ir nuspūdino šalin, neturėdamas kur akių iš gėdos dėti. Atsitūpė jis prie kelio į miestą, tupi ir aimanuoja.
Ėjo pro šalį asilas. Pamatė dėduką vėžlį ir klausia:
— Ko gi tu, dėdele, bėdoji?
— Vis per tas pupas. Parėjau pas savo Kvarklę, paprašiau ją išvirti pupų. O ji man sako: „Nešdinkis, girdi, bjaurus plikši!“ Gal tu, bičiuli, pasistengtum ją nulenkti?
Asilas sutiko. Nuėjo prie ponios Kvarklės pirkios ir kad užbliaus: „Ta-ai a-aš!“ Mat norėjo šeimininkei pasisakyti atėjęs.”
Panašios knygos