Stanislovas Abromavičius - Žalio velnio takais (1996)

Stanislovas Abromavičius - Žalio velnio takais (1996)
Aprašymas
Stanislovas Abromavičius - Žalio velnio takais (1996)
KAIŠIADORIŲ KRAŠTO ISTORIJA
Administraciniu TrakŲ apskrities centru Kaišiadorys tapo tada, kai lenkų legionieriai okupavo Vilniaus kraštą. Gera miestelio geografinė padėtis (netoli Vilniaus-Kauno vieškelis, svarbus Peterburgo- Varšuvos geležinkelio mazgas, išsišakojantis į Kauną ir Jonavą, Nemuno ir Neries upės) ne tik teikė patogumus pokario metų ginkluotam pasipriešinimui rusiškai okupacijai, bet ir sudarė didelių problemų prastai ginkluotiems, kovos patyrimo neragavusiems jaunuoliams. Tų sunkių lai
Panašios knygos