Kipras Bielinis - Teroro ir vergijos imperija sovietu Rusija (1963)

Kipras Bielinis - Teroro ir vergijos imperija sovietu Rusija (1963)
Aprašymas
Čia pateikiamoje knygelėje skaitytojas susipažins su Stalininio bolševizmo epochos tardytojais, "kūno-mechaninkais", žmonėmis, kurie šaudo, malšina sukilusius vergus, žudo ir visaip iš pavergto žmogaus tyčiojasi. Tik iš tokio bolševikinio elito tegali iškilti "tarybinis žmogus", nes kitos aplinkos jam nėra. Be to, "sovietinės veislės žmogui", nepavergiančiam kitų, nėra gyvenimo. Šiame leidinėlyje įvardintos ir paryškintos vergų stovyklos su trėmimo vietovėmis dar nėra visos, į kurias okupantas tremia Lietuvos gyventojus. Be abejo, yra dar gyvų liudininkų, kurie galėtų daugiau pasakyti bei parašyti, tad žodis priklauso ir jiems.
Panašios knygos