Jonas Užurka - Gediminas - nevainikuotas karalius (2004)
Sudėtingu Lietuvai istoriniu laikotarpiu, agresyviais, bet veržliais viduramžiais iškilioje, kilmingoje mūsų ainių kunigaikščių šeimoje gimė ir užaugo tvirtas, iškilus, garbingas vyras. Tai - Lietuvos valdovas Gediminas, ilgą laiką valdęs šalį. Jis savo darbais parašė garbingiausią ir didžiausią mūsų istorijos lapą ir pelnytai save titulavo visų Lietuvos ir Rusios žemių karaliumi. Kaip visa tai sumanusis Gediminas darė, sužinosite, malonūs skaitytojai, perskaitę apie Jį šį, istoriniais įvykiais pagrįstą, kupiną nuotykių romaną. Įvykiai ir faktai aprašomi išsiveržus iš tautinių rėmų, perkėlus juos į tarptautinę areną....
Jonas Mikelinskas - Niurnbergo šešėlyje (2009)
„Niurnbergo šešėlyje“ jau šeštoji Jono Mikelinsko publicistikos ir eseistikos knyga. Išleista „Kelionė į Delfus“ (1994), „Ave, Libertas!“ (2001), „Žmogus ir jo legenda“ (2002), „Kodėl yra taip, kaip yra?“ (2004) ir studija, skirta holokausto problemai „Kada Kodėl taps Todėl?“ (2004). Knyga „Niurnbergo šešėlyje“ liudija atkaklias ir ilgalaikes autoriaus pastangas ir toliau žengti sunkiu ir nedėkingu tiesos paieškų keliu. Anot rašytojo, tokių paieškų aktualumą bei svarbumą padidina ir tas apgailėtinas faktas, kad po Antrojo pasaulinio karo Europoje ir kone visoje Žemės planetoje įsiviešpatavo tokia keista padėtis, kai holokaustą neigiantis...
Jonas Mikelinskas - Kada Kodėl taps Todėl (2004)
Rašytojo Jono Mikelinsko publicistinė knyga aktuali mums visiems, nepriklausomai nuo tautybės ir įsitikinimų, ypač tiems, kuriuos jaudina lietuvių ir žydų santykiai. Autorius bando paaiškinti sau ir padėti suprasti kitiems, kas sukelia tokias tragedijas kaip holokaustas. Pasaulyje tebesklando nebylūs tabu. Kol jie sklandys, kalbos apie atvirumą ir demokratiškumą, apie pilietiškumą ir nuoširdesnį tautų suartėjimą, apie jų, taip pat ir žmogaus teises bus neišsemiamos. Kol egzistuos tabu, kol egzistuos nenoras, nesugebėjimas suvokti ir ieškoti atsakymo į klausimą KODËL, tol egzistuos ir įtampas kėlusios civilizacinės trintys bei jų keliami,...
Jonas Jonasson - Šimtametis, kuris išlipo pro langą ir dingo (2012)
Ilgas ir įvykių kupinas gyvenimas atvedė Alaną į senelių prieglaudą, kuri turėjo tapti paskutine jo gyvenimo stotele. Bėda ta, kad sveikata nežada jo apleisti net ir tądien, kai jam sukanka 100 metų. Visi renkasi didžiajai šventei: meras, miestelio žiniasklaida, senelių prieglaudos darbuotojai. Tačiau Alanas neketina dalyvauti. Jis nusprendžia... išlipti pro langą! Taip prasideda Alano Karlsono mėnesio trukmės kelionė po Švediją. Gana komplikuota, nes jo ieško ne tik vietinė policija, bet ir nusikaltėliai, kurių lagaminas atsidūrė pas garbaus amžiaus senolį. Ši knyga – šis tas daugiau nei subtilaus humoro kupina paskutinio šimtamečio...
Algimantas Rusteika - Užtemdytas kraštas (2014)
Ar skaitmeninis pasaulis suteikia kūrybai laisvę nuo noro ne tiek kurti naują pasaulį, kiek patikti ir įtikti? Nepriklausomybę nuo redaktorių asmeninių ambicijų ir simpatijų diktatūros? Ar sukuria chaosą, kur rašo kas tik nori ir ką tik nori? Ar lėta ir pelno siekianti leidyba nedusina poezijos gyvybės? Ar popierinė poezija išliks? Ji jau miršta. Žmogus, stabtelėjęs knygyne prie poezijos lentynos, ką jau kalbėti apie vartančius ar perkančius – nykstanti rūšis, verta Raudonosios knygos. Rašančių daugiau negu skaitančių. Eilės leidyklose išsileisti ploną knygelę, kurios beveik niekas nepirks. Menki tiražai, lėtai virstantys makulatūra....
Algimantas Rusteika - Negirdim vienas kito (2015)
Publicistika kaip aktorystė. Gyvenimo šou juodadarbiai. Dienos įvykio ar lietingo savaitgalio herojai. Nusileido uždanga ir numirei. Žmoneliai skaito, niršta, diskutuoja, dalinasi. Pasinešę tave į dangų užnešti ar tuoj pat vietoje žiauriai užplumpinti. Po dienos užmiršta. Padėsi šaukštą ir nieko neliks. Artėjančios nelaimės ir permainų nuojauta. Parašymai apie laikmetį - tarytum sielos prisiminimai. Praėjusio per tave pasaulio atspindžių dienoraštis. Buvo metai greiti ir neramūs. Mėnesiai pralėkė stulpais už vagono lango. Stotelių šviesa, nutvieskianti meilės ir tarpusavio neapykantos tampomus žmones. Negirdinčius vienas kito ir sąstato...
Algimantas Bučys - Tavo priešų priešas (2010)
Algimanto Bučio - lietuvių rašytojo, poeto, literatūros ir kultūros istoriko pirmasis romanas pasirodė prieš 30 metų (1982 m.; vertimas į rusų kalbą - 1985; į latvių – 1986; į armėnų - 2004) ir sukėlė diametraliai priešingus vertinimus nuo pasipiktinimo iki nuostabos. Kritikų atsiliepimai: “A.Bučys savo pirmuoju romanu sukėlė šoką...Romano estetikoje( jei estetiką suprasime kaip pasaulėjautos tipą) dominuoja įtūžis, nihilizmas, persmelkiąs visų veikiančiųjų figūrų, ypač Robio ir jo kompanijos, veiksmus ir mintis. Autoriaus žvilgsnis krypsta į vulgaroką, atsidūrusią tarp laukinio ir civilizuoto gyvenimo būdo jaunuomenę, o jei dar turėsime...
August Strindberg - Pamišelio išpažintis (2008)
Bene garsiausio švedų rašytojo Augusto Strindbergo (1849-1912) romanas „Pamišėlio išpažintis“ – tai vienas nuostabiausių meilės romanų pasaulinėje literatūroje – rimtas, santūrus ir daugiasluoksnis. Rašytojas meistriškai valdo žodį – suteikdamas skaitytojui malonų skaitymo lengvumą, tačiau kartu tekste perteikdamas skaudžius vidinius išgyvenimus, patiriamus nuolat atsitrenkiant ir užsigaunant į aštrius gyvenimo kampus. Pagrindinio veikėjo Akselio, ieškančio išeities iš idėjinės krizės, meilė ištekėjusiai aukštuomenės moteriai Marijai – tai džiaugsmas ir laimė, kančia ir pažeminimas, tarpais stumiantys į beprotybę. Romanas tarsi trina ribas...
Audronė Urbonaitė - Žydiškų daiktų kambarys (2014)
Šis pasakojimas apie tai, kaip žlugo viena parduotuvė. Istorija tokia sentimentali, jog ją reikėtų uždrausti. Skiriu ją visoms mergaitėms, kurios savo tėvą pažinojo tik vaizduotėje. Veiksmas vyksta drovių žmonių šalyje. Tai melaginga vieta, kurioje širdis tampa artiste. Jei turėtų kojas, ji dumtų kaip primuštas šunelis slėptis – iš gėdos, kad atleisti nepajėgia. Bet kaip smagu savo širdies valstybėje suvesti kraujuotas sąskaitas. Pirmyn, naivios keršytojos. Po laimėto raundo jūsų širdis verks daug smarkiau. Man gaila, jog į šią istoriją įvėliau savo draugą Muhamedą – tie šikniai jį atleido iš darbo. Dabar Muhamedas tvirtina, kad gimiau...
Audronė Urbonaitė - Posūkyje - neišlėk (2015)
Pirmoji žurnalistės Audronės Urbonaitės knyga – drąsus ironiškas, atvirumu sukrečiantis novelių romanas. Moters potyriai ir išgyvenimai čia ne plėtojami, o tiesiog fiksuojami – lakoniškai, be gailesčio ir nuolaidų sau....
Audronė Urbonaitė - Mano Didžioji Nuodėmė, žurnalistika (2015)
Ketvirtoji Audronės Urbonaitės knyga „Mano Didžioji Nuodėmė, žurnalistika“ – retrospektyvus pripažintos romanų rašytojos žvilgsnis į savo daugiametę žurnalistinę veiklą. Požiūris į skirtingiems leidiniams rašytus tekstus ne tik atskleidžia įvairialypę tris dešimtmečius apimančią Lietuvos tikrovę, bet sutelkia dėmesį ir į pačią žiniasklaidą, kur ta tikrovė ne tiek atspindima, kiek sukuriama. Sąjūdžio laikai, vėliau susiklosčiusi aukštuomenės ir provincijos gyvenimo atskirtis, svarbių Lietuvos kultūrai žmonių portretai, žiniasklaidoje pamažu įsigalėjusio bulvarinio požiūrio analitika – tai pagrindinės rašinių temos. O autorės komentarai padės...
Audronė Urbonaitė - Cukruota žuvis (2012)
Kinai jau čia, tarp mūsų. Lietuvi, būk garbingas − prisipažink, ką jauti. Aš jums tvirtinu: Vilnių jau okupavo kinai! Algirdo gatvės kvartalas priklauso jiems, o ne mums, vietiniams. Jeigu jų bijote, − reikėtų pas psichiatrą. Bet prieš tai pasitarkite su manimi: aš, o ne jūs, gyvenu su gelsvaode anūke. Šis komiškas pasakojimas − neišgalvota asmeninė istorija. Kai man tapdavo beviltiškai graudu, gėlą verčiau žurnalistiniu farsu. Skyrelių pavadinimai – gryna dokumentika. Tačiau šiame romane yra ir vertinga paslaptis: kaip iš vištos tapti laimingai. Kartais –nesveikai laimingai. Ši knyga primena džiazą, kuriame šokčioja autoironija ir...
Kenas Skulendas - Džonatano Galibučio nuotykiai tarp maitvanagiu, elgėtų, apgavikų ir karalių (1994)
Knygos autorius – amerikiečių ekonomistas, vadybos specialistas, dirbęs Baltuosiuose Rūmuose Komercijos departamente. „Džonatano Galibučio nuotykiuose“ pasakos forma autorius supažindina su elementariais ekonomikos dėsniais, vaikui suprantama kalba aiškina verslo, nuosavybės paslaptis....
Ken Kesey - Skrydis virs gegutės lizdo (2008)
„Šis romanas – protesto proveržis prieš taisykles, pagal kurias gyvena vidutinybių visuomenė, ir prieš tuos nematomus sergėtojus, kurie žiūri, kad šių taisyklių būtų laikomasi“, – taip apibūdino „Skrydį virš gegutės lizdo“ žurnalas Time. 2012 metais Jungtinėse Valstijose buvo išleistas jubiliejinis, penkiasdešimtasis, romano leidimas. Nuo pat pasirodymo kūrinys buvo verčiamas į kitas kalbas, pagal jį statomi spektakliai, o režisieriui Milošui Formanui sukūrus to paties pavadinimo filmą, romanas įgijo ir pasaulinę šlovę....
Kazimieras Jakutis (Pagulbis) - Apeigine liepa (2010)
Pirmoji dainuojamosios poezijos atlikėjo ir verslininko kūrybos knyga. Daugumai eilėraščių būdingas skaidrumas ir paprastumas, jų žodis atviras, kartais pereinantis į kasdieninį kalbėjimą. Tekstai neilgi, dažnai virsta poetinėmis miniatiūromis, kurios persmelkia gamtos ir meilės šviesa. Daugelyje eilėraščių tarsi atsiveria „vaikščiojanti ir spindinti Aukštaitija“ – vienintelė poeto sielos tėviškė. Autorius žaismingai, su švelnia ironija, o kartais romantiškai ir pakylėtai, bet visada nemeluotai kalba apie meilę, kūrybą, gyvenimą ir kitus amžinus dalykus....
Kaaberbol & Friis - Berniukas lagamine (2012)
Knyga nei patiko, nei nepatiko.Kazkoki keista jausma jauciu skaitant tokio pobudzio knygas,kur uzsienio autoriai raso apie veiksma Lietuvoje. Sioje knygoje buvo gaila to vaikiuko,kuriam teko viska patirti tokiam mazam,ir kai ja skaiciau,tai vis pamastydavau ka as daryciau,jei taip atsitiktu su mano suneliu,turbut isproteciau... Seip tokia savotiska ta knyga,aprasanti tokia istorija kuri yra aktuali sia diena. Ninos Borg bičiulė paprašo paslaugos - iš stoties bagažo skyriaus paimti ten padėtą kažin kokį daiktą. Spintelėje Nina randa lagaminą, o jame - mažą nuogą berniuką. Kol moteris svarsto, ką daryti su vaiku, jos bičiulė žiauriai...
Onutė Šešupė - Iš širdies į širdis (2014)
Aš – Onutė Šešupė, tokį slapyvardį pasirinkau savo poezijos skelbimui. Šešupė – mano gimtosios Suvalkijos simbolis ir nors šiuo metu gyvenu Aukštaitijoje, visa širdimi esu ten, prie Šešupės. Eiles kurti pradėjau dar jaunystėje. Sunkūs pokario metai, vaikystė, praleista vaikų namuose, pražydusi jaunystė ir pirmoji meilė – viskas išsiliejo eilėse. Deja, jaunystės eilėraščių neišsaugojau… Vėliau, atsidėjau šeimos rūpesčiams, o ir kasdieniai darbai nustumdavo eiles kažkur į šalį. Bet visą laiką širdyje nešiojau viltį: o gal gi vieną dieną grįšiu prie poezijos? Dabar esu Sinjora. Taip gyvenimas susiklostė, jog jau likau viena. O ir laiko šiuo...
Neringa Vaitkutė - Vaivorykščių arkos (2013)
ŽVILGTELĖK į nepaprastą pasaulį, kuriame prijaukintuose medžiuose gyvena skrajūnai, ateitį spėja pranašai, okeano pakrantėje aitvarus gamina nuotykiautojai, atradimų ieško gudruolės, o požeminėse olose žemsliekiais jodinėja kurmiai... KELIAUK vieninteliu išlikusiu skraidančiu burlaiviu, kuris gali lėkti greitai kaip mintis, o prireikus – tilpti į mažą stiklinį buteliuką. PASIRUOŠK pajusti iš kiekvieno puslapio pulsuojančią magiją, pakilti vaivorykštės arka, pasinerti į kvapą gniaužiančius nuotykius ir stoti į lemiamą gėrio ir blogio kovą, kol iš visa gaubiančios tamsos dar sklinda trupinėlis šviesos......